ТСА взе участие в работна среща с делегация от представители на местните власти от Република Унгария

ТСА взе участие в организирана от Националното сдружение на общините в Република България работна среща с делегация от представители на местните и национални власти на Република Унгария за представяне на добри практики за приобщаване на ромска общност. Домакин на срещата бе община Пещера. Делегацията включваше представители на местната власт от Alsómocsolád, Szamossályi, Kunsziget, представители на външното и вътрешно министерство на Република Унгария, както и представители на Националната асоциация на окръжните местни власти (MÖOSZ), Асоциацията на градовете с окръжен статут (MJVSZ), Националната асоциация на малките градове (KÖOÉSZ), както и представители на Национална асоциация на комуните (селата) и малките общини (KÖSZ), Унгарската асоциация на местните власти (MÖSZ) и др.

На срещата бяха представени добрите практики изпълнявани на територията на Община Пещера. Примери за добро взаимодействие на местната ромска общност с местната администрация бяха представени в сферата на образованието, здравеопазването и сигурността в кварталите с преобладаващо ромско население. Представителите на ТСА запознаха участниците в работното посещение с проекта: „Градоустройство – печелим всички“, използваните иновативни методи за решаване на проблемите с незаконното строителство в ромските квартали, необходимостта от устройственото им планиране, създаването на условия за предотвратяване на премахването на незаконните жилищни сгради в кварталите, даването им на траен статут и включването им в урбанизираните територии на градовете. Както и проблемите свързани с осигуряването на средства за изграждане на битова инфраструктура в тези квартали и др.