ТСА събра 30 представители на партньорски организации работещи в сферата на училищното образование на работна среща в гр. София

На 9 и 10 март ТСА събра 30 представители на партньорски организации, работещи в сферата на училищното образование, на работна среща в гр. София. Срещата бе подкрепена по линия на програмата “Изграждане на капацитет“ на ТСА.

Целта на работната среща беше да се обобщят резултатите от подкрепените образователни проекти и да се обсъдят следващите действия. Всички участници заедно дискутираха постиженията и обсъдиха въпроси и проблеми в образователната сфера, които са на дневен ред и които изискват повече усилия. Екипът на ТСА заедно с партньорските организации обсъдиха приоритетни области за работа в образователната сфера. Някои от тях включват: дейности за подобряване на качеството на образование в училище, подкрепа за средно образование, работа в мрежа съвместно с други образователни организации и институции, както и координирано застъпничество пред държавните институции да припознаят като приоритет образованието на деца и младежи в неравностойно положение.