ТСА стартира нова програма „Готови за училище 2013г./2014г.“ с два пилотни проекта

През октомври 2013 г. ТСА стартира нова програма „Готови за училище 2013г./2014г.“  с два пилотни проекта в регионите Разград и София. Проектите имат за цел да тестват методологията на изпълнение на предстоящата национална програма „Готови за училище 2014г./2015г.“, която ще се реализира в партньорство със Световната банка и Лаборатория за борба с бедността (Poverty Action Lab). Програмата ще измери ефективността на различни подходи за повишаване на записването и посещаемостта на децата от уязвими общности в детските градини. Подходите включват безплатен достъп до детските градини, предоставяне на финансов стимул на семействата при редовно посещение, информиране и местен социален работник – медиатор.

Пилотните проекти се реализират на базата на разработено от ТСА техническо задание със срок на изпълнение октомври 2013г. – юли 2014г.

ТСА предвижда да започне изпълнението на националната програма през януари 2014г., като преди това ще се проведе процедура за подбор на НПО от цялата страна.