ТСА ще участва в среща за новата Рамка на ЕС за ромска интеграция

Програмният директор на "Тръст за социална алтернатива" Огнян Исаев ще се включи в кръгла маса, посветена на Европейстата програма за ромска интеграция. Събитието ще се проведе на 1 април 2021 г. (четвъртък) от 13 ч. (via Zoom at https://aubg-edu.zoom.us/j/87619262799). То се провежда по инициатива на Американския университет в България.

По време на двучасовата среща ще бъдат обсъдени кои са основните тенденции и приоритети на Европа, къде е мястото на България по отношение на приобщаващото образование, така че повече ромски деца да посещават училище. Сред поставените цели на ЕС са също така намаляване на неравнопоставеността сред ромските деца, по-голям процент от тях да бъдат обхванати от образователната система, както и намаляване с поне 1/3-та на разликата между учениците от ромски и неромски произход, които учат средно образование.

По време на събитието ще бъде обсъдена и темата за социалната сегрегация, която се забелязва в редица български училища в страната.

Сред участниците ще бъдат представители на Представителството на ЕК в България, "Институт Отворено общество", център "Амалипе" и други неправителствени организации, ангажирани с темата.