ТСА с награда на НПО портал

ТСА беше отличена от Информационния портал за неправителствените организации в България в категорията „Най-голям успех в привличането на читатели". За наградата се състезаваха организации, които имат едновременно публикации и четения над средния брой за Портала. 

"Тръст за социална алтернатива" е сред най-активните потребители и 80 % от нейните публикации са четени над средното ниво за НПО Портала", отбелязаха от организацията.

Информационният Портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info) раздаде наградите си за девета поредна година на 16 май.