ТСА проведе обучения по „Застъпничество“

Целта обучението е да подготви организациите с практически знания и придобиване на умения за планиране и провеждане на застъпнически дейности, базирани на умело използване на аргументи в подкрепа на определена политика или кауза.

По време на обучението си, участниците се запознаха с целия процес: дефиниране на проблем, определяне на външна среда, използване на доказателства, предлагане на решения, анализ на риск, привличане на съмишленици, определяне на опоненти. За организациите бяха подготвени и практически казуси. На участниците беше възложена задачата да определят конкретни проблеми и да разработят застъпнически инициативи за повишаване на ефективността на съществуващи услуги по отношение на достъпа до здравни и социални програми и услуги.

Обучението по застъпничество е второто от общо 11, посветени на разбирането и застъпването за прилагане на пълноценната грижа за детето. През м. април, организациите се запознаха с концепциите за провеждане на граждански мониторинг, социален одит, бюджетен мониторинг, правно овластяване на общността за познаване и упражняване на здравни права. На обучението се представиха и добри практики на неправителствени организации от Македония. Социалните медии, комуникацията, медията и наративите в областта на ромското здраве бяха част от априлското обучение.