ТСА продължава да подкрепя семейства и деца за справяне с последиците от пандемията

В контекста на пандемията, голяма част от семействата с деца са изправени пред затруднения, свързани с посрещането на основни потребности като например: редовно и пълноценно хранене, ползване на здравни услуги и закупуване на медикаменти, предпазни средства (маски, дезинфектанти) за предотвратяване на предаване на заразата и т.н. Това оказва негативно влияние върху здравето и възможностите за пълноценно развитие на детето. В тази връзка, от м. декември 2020г. по линия на проект „С грижа от 0 до 3“, ТСА даде старт на инициатива за подпомагане на семейства с деца до 3г. за справяне с последиците от COVID-19.

Инициативата се изпълнява в 8 населени места в страната и обхваща деца от уязвими общности на възраст от 0 до 3 години, техните семейства, както и бременни жени и майки на деца до 3 години от уязими общности.

В рамките на тази инициатива предоставяме конкретни продукти за посрещане на конкретни нужди на над 240 семейства и деца – това включва:

 • Хранителни пакети в подкрепа на пълноценното и редовно хранене на детето до 3г., бременната и/или кърмеща жена
 • Предпазни средства (маски, дезинфектанти и други почистващи препарати) за предотвратяване на предаване на заразата и  осигуряване на безопасна семейна среда за детето
 • Продукти за полагане на ежедневни грижи за детето до 3 г. (еднократни, многократни пелени, бебешка козметика и т.н.)
 • Медикаменти по лекарско предписание за лечение на деца до 3г.
 • Медикаменти по лекарско предписание за лечение на здравнонеосигурена бременна жена
 • Заплащане на АГ преглед на здравнонеосигурена бременна жена
 • Заплащане на изследвания при установен риск и/или усложнение по време на бременност на неосигурената жена

Включените в инициативата семейства ще бъдат подпомогнати ежемесечно за период от 4 месеца като размера на финансовата помощ е до 40 лева за месец за семейство. За осигуряването на устойчивост на предоставената подкрепа, в рамките на тази инициатива ще се застъпваме за промяна в социални мерки, така че те да отговарят на потребностите на най-уязвимите представители на общността.

Инициативата се изпълнява от следните организации:

 • Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“
 • Сдружемние „Жажда за живот“
 • Сдружение „Инициатива за равни възможности“
 • Фондация „Здраве и социално развитие“
 • Сдружение „Социален диалог“
 • Фондация „Бъдеще“
 • Женско ромско сдружение „Хаячи“
 • „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

*Снимките са от изпълнение на инициативата от сдружение „Бъдеще“ – гр. Ракитово, кв. „Запад“, януари, 2021г.