ТСА осигурява стипендии за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ

Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя до три стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към Американския университет в Благоевград (АУБ). Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в АУБ.

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение по английски език, включително SAT и ТОЕFL, в  Института по английски език към АУБ, започващо през лятото на 2014 г.

Стипендиантите, които постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покриват условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“.

Необходимо условие е кандидатите да са номинирани от неправителствена оргнаизация, работеща по въпросите на ромите в страната.

Краен срок за подаване на документи до ТСА е 25 май 2014г.

Какво включва стипендията на ТСА за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ?
Интензивно обучение по английски език за средно-напреднали (upper-intermediate) и напреднали (advanced) през лятото (юли – август 2014 г.).
Специализирана подготовка за тестовете SAT и TOEFL през есента (август – ноември 2014 г.).
Закупуване на учебници, нужни за обучението за средно-напреднали и напреднали.
Заплащане на таксата за кандидатстване за обучение в Института по английски език към АУБ.
Настаняване в общежитие към АУБ по време на обучението.
Кандидати, които са завършили успешно обучението в Института по английски език ще получат финансова подкрепа за таксата за кандидатстване за прием към АУБ.
Кой може да кандидатства за стипендията на ТСА?
ромски младежи до 25 години със силна мотивация за развитие и лидерски качества.
завършващи ученици от ромски произход в 12 клас или завършили средно-образование.
ученици или завършили, владеещи минимум В2 (upper-intermediate), С1 или С2 (advanced и proficiency) ниво на английски език.
ученици с общ среден успех от диплома за завършено средно образование над 5.00.
Процедури
Изпращане на пакет от документ за кандидатстване за стипендия от ТСА на електронен адрес inquiries@tsa-bulgaria.org от кандидатстващия до 25 май.
Подбор на кандидатите от комисия към ТСА.
Проверка на входното ниво на кандидатстващите в Института по английски език към АУБ.
Разпределение на кандидатите по групи в Института по английски език към АУБ.
Документи за кандидатстване за стипендия от ТСА
Мотивационно писмо.
Препоръка от ромска организация.
Успех от дипломата за средно образование (ако няма издадена такава, да се приложи бележник с крайните оценки от първия учебен срок).
Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език за ниво напреднали (advanced) към Oxford University Press: (https://elt.oup.com/student/practicegrammar/test?cc=bg&selLanguage=bg)
Удостоверение за постигнато ниво по английски език, ако има такова.