Киноателиета помагат на децата да са по-уверени и развиват социално-емоционални умения

6 игрални филма, 28 кратки анимации, фотогалерия с над 100 снимки и всичко това по време на проекта ни "Киноателиета" в с. Дерманци.

Проектът даде възможност на децата да развият мотивация за учене, да заобичат изкуството, да развиват творчеството и въображението си, а също и да практикуват уменията за по-добро изразяване на български език, както и да усвоят важни социално-емоционални умения.

Благодарности за изпълнението на проекта на Arte Urbana Collectif / Арте Урбана Колектив
и ОбУ "Неофит Рилски" село Дерманци.