Студентско общество за развитие на междуетническия диалог организира кандидатстудентска подготовка за роми, имащи желание да кандидатстват за специалности в сферата на изкуствата

Студентско общество за развитие на междуетническия диалог организира кандидатстудентска подготовка за роми, имащи желание да кандидатстват за специалности в сферата на изкуствата

На 9 август 2013 г. специализирана петчленна Селекционна комисия от хабилитирани преподаватели към големи български университети и преподаватели с опит в кандидатстудентската подготовка разгледаха 15 кандидатури и одобриха 10, които да вземат участие в интензивната образователна програма за кандидатстудентска подготовка в областта на изкуствата в рамките на проект "Терни зор (Младежка сила) - подкрепа за млади роми за равни възможности за достъп до висше образование"


Селекцията на кандидатите и заседанието на комисията се състояха в голямата зала на Музей „Борис Христов“ в гр. София, която разполага с отлични условия за целта – подходяща атмосфера, функционално пространство с изключително добра акустика, роял „Бьозендорфер“, на който кандидатите в областта на музикалните изкуства демонстрираха своите умения и талант.

Одобрените 10 кандидат-студенти в областта на изкуствата в момента се подготвят за септемврийската кандидатстудентска сесия. По програмата се предвижда всеки от тях да премине обучение от 50 часа за приемните изпити в различните ВУЗ-ове, както и заплащане на административните разходи за явяване на кандидатстудентски изпит. На останалите кандидати организацията има готовност да предложи подкрепа - консултантска,  логистична и др., за придобиване на висше образование в заявените от тях области.