Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен на ТСА 2013 г.

30 август, 2013

ТСА продължава реализацията на Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен, администрирана през последните две години от Фондация „Америка за България“.  Програмата подпомага ученици от семейства в неравностойно положение, мотивирани да завършат средно образование. За целта ТСА подкрепя с малки грантове партниращи организации, които администрират стипендиантската програма въз основа на нуждите на гимназистите по места.  Всяко НПО избира стипендиантите като взема под внимание семейния доход и обстоятелства, мотивацията за учене и нуждата от пътуване до училище. Стипендията е до 600 лв. и покрива техните учебници и учебни материали и транспортни карти до учебното заведение, които се закупуват от местното НПО и се предоставят на учениците.