Стипендианти-медици за COVID-19 - мерки и предпазване

С настъпването на есента, коронавирусът отново се върна в дневния ни ред. Нека да заменим паниката с информираност и отговорност.

Стипендиантите от Стипендиантската ни програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, финансирана от Фонд Активни граждани, отделиха от своето време между доброволчеството и сесията това лято, и събраха полезна проверена информация в помощ на всички.

Ето всичко, което може да е полезно да знаете, а конкурсът за стипендии за новата академична година също е отворен – вижте тук.

Видеото беше подготвено с материали, записани от стипендиантите, в рамките на проект "Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности".