Стартира нов проект за включване и капитал за ромски деца и семейства

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ – (ISSA) и Международната мрежа за ранно детско развитие – (REYN International) ще работят заедно през следващите две години в подкрепа на ранното детско развитие на всички ромски деца (от раждането до 10), живеещи в 11 държави в Европа – Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Косово, Италия, Сърбия , Словакия, Словения и Украйна, и не само.

Този проект ще допринесе за подобряване на устойчивостта на инициативите на REYN International и нейната общност, нейното чувство за принадлежност, професионализъм и позициониране на международната и националната сцена. Проектът също така ще допринесе за предприемането на координирани и уместни действия, както и за надграждането на силните страни на общността на REYN International, като цяло.

ТСА е член на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ – (ISSA) и координира дейностите на REYN България.

Източник: http://reynbg.com/bg/