Координационният механизъм за сътрудничество между ромската общност организира срещи с хора от общността

Срещите на Координационния механизъм за сътрудничество между ромската общност, общинската власт и местните институции в община Дупница са важна част от дейностите, които фондация „Тръст за социална алтернатива“ реализира по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница“.

Проектът се изпълнява от община Дупница в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“, сдружение „Амала - Приятели“ и „Pirin” Holding, Норвегия и е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

През последните месеци бяха проведени 5 срещи, на които присъстваха представители на ромската общност и на всички местни институции в общината. Темите, които бяха обсъждани включваха качеството на обучението в детските градини и училищата в община Дупница, регулацията на ромските квартали, представянето на добрите практики от други общини.

Предстои Координационният механизъм да обсъди предложения за включване в Стратегията за поддържане и разширяване на дейностите по проект „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в община Дупница”.