Среща за обмяна на опит по проект "Млади ромски педагози"

Двудневната среща за обмяна на опит по проект "Млади ромски педагози" започна днес в гр. Банкя, организирана от ТСА. На нея присъстват 15 представители от петте партньорски организации - Сдружение "Нов път" - Враца, сдружение "Знание" - Ловеч, сдружение "Клуб на нестопанските организации" - Търговище, МИГ - Тунджа и РАКО - Сливен.

Идеята на срещата е всички участници, координатори и ментори, да споделят опита си до момента, предизвикателствата, които срещат, както и бъдещи инициативи.

До момента по проект "Млади ромски педагози" са включени 20 младежи. Част от тях все още се обучават, за да могат да станат детски учители, други все още са студенти по "Предучилищна и начална училищна педагогика". Вече имаме и успешни примери с младежи, които работят като детски педагози.