Списък с одобрените кандидати за участие в подготвителни курсове към Стипендиантска програма за ромски жени и момичета, изучаващи специалности Акушерка или Медицинска сестра

Списък с одобрените кандидати в рамките на "Конкурс за участие в кандидатстудентски подготвителни курсове и отпускане на стипендии за продължаване на образованието в специалност Акушерка или Медицинска сестра за жени от ромски произход".