Списък с одобрени кандидати за академичната 2020/2021г. - Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности,  реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Списък на новоодобрените кандидати за академичната 2020/2021г., с които са подписани договори за стипендия, може да намерите ТУК. Те се присъединяват към 27 от стипендиантите за академичната 2019/2020г., които продължават участието си в програмата и през настоящата академична година.