Списък с одобрените за стипендии студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

                                                 

Тук може да намерите пълен списък на всички одобрени кандидати в рамките на конкурса за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г. към Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности. 

- СПИСЪК