Румяна, която мечтае да лекува 

Румяна е от Бяла Слатина, на 36 години и майка на три деца. До преди една година в живота ѝ се случват обичайните неща – завършва училище, скоро след това се омъжва и се посвещава на семейството си. Но Румяна мечтае да лекува. Да дарява живот като акушерка или медицинска сестра.  Окуражена от здравния медиатор в общността и подкрепена от съпруга си, Румяна решава и става една от шестнайсетте първокурснички, които фондация „Тръст за социална алтернатива“ включи в проекта си „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“. 

Това е единствената стипендиантска програма, насочен към жени, които са завършили средно образование, създали са семейство и искат да продължат своето развитие. Проектът започна с кампания за набиране на кандидати, организирана от Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОМРД). Още през първите седмици десетки момичета проявяват интерес.

„Искам децата ми да видят, че въпреки възрастта си, съм започнала да уча. Да си кажат, че мама нищо не разбираше от компютри, но сега мама успява сама да се справи с онлайн обучението“, казва Румяна.

Като друга причина, участничките посочват и желанието да подобрят  качеството на здравните в ромската общност. „Много пъти, когато съм водила децата си в местната болница съм ставала свидетел как не се обръща внимание на хората, особено от нашия произход“, разказва Румяна.

След няколкомесечни интензивни кандидатстудентски курсове, 18 от 20-те избрани участнички успешно се явиха на приемните изпити. В момента получават финансова подкрепа, която покрива семестриалните им такси, учебници, транспорт и лични разходи. Освен финансова, студентките получават и менторска подкрепа от вече завършили и практикуващи специалисти.  
„Сега аз давам пример и казвам на момичетата от общносттаза курса и им помагам как да кандидатстват“, разказва Руми. През 2022 г. ТСА ще подкрепи още 15 жени с участие в кандидатстудентски курсове и стипендии.