Резултати от конкурса за подобряване на езиковите умения и социално-емоционалното развитие в ранна възраст

ТСА има удоволствието да съобщи резултатите от конкурса за инициативи, целящи да подобрят езиковите умения и
социално-емоционалното развитие на деца от уязвими общности на възраст 5 до 10 години, с фокус върху ромите.  ТСА благодари на кандидатите за проявения интерес.

Получихме и оценихме 33 проектни предложения. Следните организации ще бъдат поканени за обсъждане на коментари и предложения на ТСА върху проектните им предложения, с крайна цел сключване на договор за финансиране:

  • СНЦ „Етнотолеранс“
  • Клуб „Отворено общество“ - Стара Загора
  • Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“
  • Сдружение „Нов път“
  • Сдружение „Арте урбана колектив“
  • Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“

Следните организации попадат в списък с резерви и ще бъдат поканени на дискусия относно елементи от проектните им предложения след започване на процеса по сключване на договори за финансиране с горните шест организации:

  • Фондация „Академия НИКЕ“
  • Сдружение „Клуб на нестопанските организации” гр. Търговище
  • Сдружение „Знание“
  • Фонд за превенция на престъпността ИГА

Екипът на Тръст за социална алтернатива ще се свърже индивидуално с всяка организация в срок 26 септември 2019г. Въз основа на резултатите от този етап на обсъждане, и само след задоволително адресиране на всички коментари по предложените проектни инициативи, ще се пристъпи към сключване на договор за финансиране. 

Кандидатите, които не се класират на този етап, няма да бъдат информирани индивидуално за причините за отпадане на техните проектни предложения.