Резултати от конкурс за стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности през 2018/2019 г.

                            

Резултати от конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г.

В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В рамките на конкурса за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2018/2019 г., обявен на 26-ти юли 2018 г. фондация “Тръст за социална алтернатива” получи 79 кандидатури. 74 от тях успешно преминаха първия етап от подбора - проверка на съответствие с критериите за допустимост и административните критерии на програмата.

На втория етап от подбора кандидатите бяха оценени по документи от петчленна Комисия за избор на стипендианти по критериите, публикувани в Насоките за кандидатстване. 36-тимата кандидати, получили най-голям брой точки на този етап, бяха поканени на интервю с Комисията. Комисията оцени представянето на всеки кандидат по предварително обявените критерии.

В резултат на общия брой точки, получен от кандидатите, се формира финалното класиране. Одобрени за стипендия бяха 25 кандидати, а 11 кандидати са в списъка с резерви.

Екипът на “Тръст за социална алтернатива” ще се свърже с одобрените кандидати за уточняване на условията и процедурата за сключване на договор за предоставяне на стипендия, както и с кандидатите от списъка с резерви.

Спъсък с членовете на комисията за избор на студенти може да намерите ТУК.