Проектът за узаконяване на ромски къщи беше представена пред Съвета на Европа

„Градоустройство – печелим всички“ е международно признат проект, която цели да предостави възможност на хората от ромската общност да закупят собствена земя и изградят свой дом. Проектът работи в Кюстендил, Дупница и Пещера и беше представена по време на Седмата среща на Съвета на Европа с ромски граждански организации, която се проведе на 11 и 12 април в Страсбург.

Темите, върху които беше посветена двудневната среща бяха свързани с дискриминацията относно достъпа до нормални условия на живот за ромите, мерките за предотвратяване на принудително отнемане на имущество, международното право, добрите практики и инициативи в подкрепа на ромската общност.

На срещата присъстваха представители на редица граждански организации от Албания, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Германия, Великобритания, Италия и Белгия.

Диалогът между Съвета на Европа и ромските граждански организации започва на 3 юни 2015 г. Идеята на форума е да се обмени опит както за добрите практики, така и за предизвикателствата, с които се сблъскват организациите. Планират се и бъдещи проекти за сътрудничество.

„Градоустройство – печелим всички“ се управлява от „Тръст за социална алтернатива“ от 2014 г., като тества иновативни подходи при урегулирането на незаконни ромски квартали в България. Проектът е част от пътя за предоставяне на възможности пред хората да закупят тяхна собствена земя и да се сдобият със законен дом. Това, разбира се, е и крайната цел – да се даде шанс на семействата да имат по-добър живот и бъдеще.