Признание за патронажната услуга на ТСА от община Пловдив

„Изключително сме признателни и се радваме, че такава успешна услуга за ранно детско развитие като патронажната грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ се изпълнява на територията на град Пловдив. Тя е в подкрепа на най-уязвимите семейства, които действително имат най-голяма нужда от това“. Такава позиция сподели Веселина Ботева – директор на Дирекция „Социална политика“ в община Пловдив, по време на заседание на Местния консултативен съвет към услугата. Към изразената подкрепа за услугата се включи и д-р Рада Бояджиева – главен инспектор в Дирекция „Здравеопазване“ на общината.

Централният екип на патронажната грижа, пилотирана в София и Пловдив от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), редовно провежда такива заседания, в рамките на които събира представители на местни институции, НПО и доставчици на услуги. Целта е да се изгради на местно ниво мрежа за подкрепа за уязвимите семейства, както и да се обсъждат наболели проблеми и решения в сферата на ранното детско развитие.

Традиционно и по време на последните две срещи на софийски и местни експерти, проведени онлайн, екипът на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ представи напредъка на включените в услугата семейства и наблюдавани предизвикателства, особено около продължаващата пандемична обстановка. От началото на услугата през 2016 г. досега двата екипа от патронажни сестри са направили близо 10 000 домашни посещения при над 270 семейства. Емиграция в чужбина и кризата с Ковид-19 обаче са фактори, които влияят негативно върху задържането на семействата в услугата, чиито цикъл продължават около 2 години и половина.

Специален фокус на заседанията в края на тази година бе поставен и върху нуждата от национална програма, осигуряваща подкрепа за качествена и здравословна храна на децата до 3 г. Идеята е разработена в рамките на проект „Добро хранене за добро бъдеще“. Проектът, по който работят три НПО, е част от застъпническата инициатива на ТСА „С грижа от 0 до 3“, която цели подобряване на майчиното и детско здраве.