Позиция на Европейските организации за приоритизиране на политиките за ранно детско развитие в контекста на COVID-19

Проучванията доказват, че първите години от детството са определящи за развитието и благосъстоянието на детето. За постигане на пълен потенциал на своето развитие, детето се нуждае от пълноценно хранене, жилище, достъп до здравни услуги и услуги в подкрепа на ранна стимулация, както и полагането на отзивчиви грижи от страна на грижещите се за него.

Обща позиция за приотизиране на политиките за ранно детско развитие в контекста на пандемията COVID-19 бе инициирана от страна на „Eurochild“, „Международна Асоциация Стъпка по Стъпка“, „Ромски Образователен Фонд“ и „Европейски Алианс за Обществено Здраве“, както и споделяна от граждански организации, вкл. от страна на ТСА.

Тази позиция подчерва влиянието на пандемията върху детското благосъстояние и призовава за приоритизиране на ранното детско развитие. Позицията е отворена за подкрепа от страна на заинтересовани организации до 22-ри юни, тук: https://docs.google.com/forms/d/e/

Пълен текст на позицията може да прочетете тук: https://www.eurochild.org/news/news-details/article/time-to-re-think-our-societies-and-economies-why-we-need-to-prioritise-early-childhood/