Пето заседание на местния консултативен съвет на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Домакин на срещата, която събра екипа на програмата, лекари, представители на институции и НПО сектора беше Дирекция „Здравеопазване“ към Столична община.

Освен напредъка по изпълнението на "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще" (ЗЗБЗБ) през последните 6 месеца, пред участниците беше представен и правен анализ, изготвен от Сдружение „Шанс и подкрепа“, относно достъпа до здравеопазване на здравнонеосигурени бременни жени. В последвалата дискусия бяха обсъдени начините за подобряване на политиките за майчино и детско здраве на общинско и национално ниво. Отправени бяха и конкретни препоръки за оптимизиране на работата на програма ЗЗБЗБ.

 

Благодарим на всички участници за активната подкрепа!