Патронажната услуга намалява детската смъртност

Патронажната услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е с доказано положително влияние върху ограничаването на детската смъртност. Опитът на здравните власти с проекта в американска град Балтимор недвусмислено показва, че в рамките на 10 години от прилагането на услугата, детската смъртност е намаляла с 20%. Тези и още данни бяха споделени по време на Националната кръгла маса на тема „Патронажна грижа за уязвими бременни жени и майки и деца до 2 г.: международен опит и перспективи за България“, проведена миналата седмица. Проектът за патронажна грижа се изпълнява в десетки страни извън България.

Международни гости на кръглата маса бяха г-жа Каролин Уилсън, ръководител отдел „Подкрепа за детското и майчино здраве“ в правителството на Шотландия, отговорна за прилагането на патронажната услуга Nurse-Family Partnership (NFP) в национален план и д-р Джена О‘Кийф, главен консултант за стратегията на Балтимор, Мериленд, САЩ за подобряване изхода от бременността, която съблюдава успешното реализиране на NFP на местно ниво. Третият лектор на кръглата маса беше доц. Красимира Костадинова, началник отдел „Детско и младежко здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Кръглата маса започна с приветствие от заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска-Жекова, която за пореден път изрази подкрепа за услугата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“  и подчерта, че тя е една от най-ефективните интервенции, свързани с грижата за здравето на майките. В контекста на дългогодишните усилия за намиране на устойчивост на проекта тя изтъкна, че резултатите от патронажната грижа са ключови и трябва да бъдат съотнесени именно към националните политики. Беше представено и приветствено писмо от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, в което политиката за майчино и детско здраве се заявява като основен приоритет на министерството, и в което е подчертано присъствието на патронажната грижа сред мерките, предвидени в Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в РБ (2021-2030).

Г-жа Каролин Уилсън представи ролята на Family-Nurse Partnership (както е позната услугата в Шотландия) в намаляването на социалните и здравни неравенства в Шотландия от 2008 г. насам. В презентацията ѝ беше изложен опитът именно от таргетирана патронажна услуга за уязвими млади бременни жени, майки и техните деца. Към момента в Шотландия този вид услуга, заедно с универсалната патронажна услуга (Universal Health Visiting Pathway) функционират успешно заедно. Проучванията показват, че след като се въвежда като национална програма, патронажната услуга за уязвими майки повишава благосъстоянието на жените и децата, чиито резултати не са се променяли години наред чрез универсалната услуга.

Д-р Джена О‘Кийф обрисува историята на интегрирането на патронажната грижа за уязвими майки в здравните политики на Балтимор в контекста на ограничено финансиране и дълбоки социално-икономически разделения между бялото и чернокожото население на града. През 2009 г. в града има 5 пъти по-голяма смъртност на новородените сред чернокожото население, а Балтимор е на четвърто място по детска смъртност в САЩ. Идентифицираната нужда от таргетирани подходи води до създаването на инициативата B’More for Healthy Babies (BHB), която си поставя за цел именно намаляването на здравно-социалните неравенства в града. Така, като част от BHB, през 2012 г. патронажната услуга за уязвими майки се превръща в една от услугите, предлагани от местните здравни власти. Благодарение на интервенцията и координираните усилия на всички заинтересовани страни, в следващите десет години са постигнати впечатляващи резултати, сред които 20% спад в детската смъртност в града.

И двете представяния наблегнаха на превантивния характер на модела и същността му на инвестиция в здравето и социалното приобщаване на уязвими семейства, която има голяма възвръщаемост – през доказаната ефективност на услугата по отношение на подобряване на изхода от бременността; връщането на майките в образователната система и на пазара на труда; готовността за училище на децата и подобряването на редица показатели за ранно детско развитие, които имат отношение към целия по-нататъшен живот.

По време на срещата доц. Красимира Костадинова, началник отдел „Детско и младежко здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи към МЗ (НЦОЗА) илюстрира нуждата от националното разпространение на услуга за патронажна грижа, базирана на доказателства, чрез анализ на здравно-демографската ситуация в страната, наличните статистики за майчино и детско здраве и здравните неравенства страната, след което представи възможности за интегрирането на патронажната услуга в българската здравна система.

Срещата завърши с експертен панел, в който се включиха доц. Диана Димитрова, МУ - Варна; д-р Румен Велев, II САГБАЛ „Шейново“; Милка Василева, БАПЗГ; Павлина Герина, АБА. Всички те изразиха своята подкрепа за програмата и нейното национално разпространение. В отворената част от дискусията бяха обсъдени редица теми, сред които възможните пътища за интегрирането на ЗЗБЗБ в здравната система; потенциала за сътрудничество между общопрактикуващи лекари и патронажни сестри в българския контекст, а г-жа Анна Темелкова, главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ към МЗ, затвърди намерението на министерството да се ангажира с разработване на програма за патронажна грижа до края на 2023 г.

Екипът на услугата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ очаква да има възможността експертно да подкрепи процеса на разработването на модела за патронажна грижа на национално ниво в България.

В следващите месеци екипът ще публикува проучване относно въздействието на услугата в България, което в момента се финализира от изследователски експерти към Университета в Утрехт. През май месец ще се състои кръгла маса, на която ще бъдат обявени и дискутирани резултатите от проучването.