Патронажната ни услуга – във фокуса на симпозиум в САЩ

Екипът на фондацията и по-специално този, ангажиран с патронажната ни услуга получи високо признание за работата си с уязвими семейства от експерти от цял свят, събрани на международен симпозиум в Чикаго, САЩ. Включихме се в събитието с представяне на дейността и контекста, в които работим, същността на патронажната услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ и по-специално проследяването на развитието на децата в услугата чрез прилагането на скрининговия инструмент ASQ. Той е част от клиничните оценки, които нашите патронажни сестри правят с оглед физическото и социално-емоционалното развитие на всяко дете.

Специалисти по ранно детско развитие и изследователи от САЩ, Канада, Австралия, Азия и Европа изразиха подкрепа за важността на работата ни в толкова трудния контекст на семействата от София и Пловдив, които живеят предимно в изолация, бедност и труден достъп до здравни и социални услуги. Експертите на свой ред споделиха опита си от прилагането на програми и инструменти за оценка на детското развитие както в уязвими общности (като коренното население на Австралия и Канада), така и с цялото население.

Докато беше в Чикаго, екипът ни се включи в още едно мащабно събитие – ежегодната конференция на  американската Асоциация за ранно детско развитие (Division of Early Childhood). Стотици участници имаха възможност да се включват в десетки научни сесии, които течаха паралелно в 26 зали. Екипът ни, естествено, се фокусира върху теми, свързани с услугите за домашни посещения и техния ефект върху здравето и развитието на децата.