Открихме Правен инкубатор 2

На 19 април 2022 г. беше даден старт на втория клас на първия Правен инкубатор в България. На събитието присъстваха много юристи, съдии, адвокати, студенти по "Право", участници от пилотнатната инициатива Правен инкубатор, ментори и новите участници - юристи и студенти по право, както и колеги от граждански организации.

Правният инкубатор предвижда да реализира повече от 200 безплатни юридически консултации тази година, да осъществи посещения из цяла България, като екипа от юристи и студенти по "Право" ще съдейства за разрешаване на правни казуси на лица и общности, които са в по-неблагоприятно положение.


Адв. Даниела Михайлова откри събитието и приветства гостите и новите участници като очерта замисъла на инициативата - да подпомага младите юристи в по-добрата теоритична подготовка, практика по реални казуси, както и възможност за подпомагане на лица с правни въпроси.
Г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на фондация "Тръст за социална алтернатива" обърна сериозно внимание на възможността, която инкубаторът създава и на очакванията младите хора да се обучават и да развиват юридически познания с цел след това да се връщат към общностите си и да подпомагат решаването на местни правни проблеми. Г-жа Петя Гуламали от своя страна, която е директор на програма „Заетост и предприемачество“ във фондация „Тръст за социална алтернатива", в официалното си послание към гостите и участниците обърна внимание на мисията на Правния инкубатор - не само да подобрява юридическата подготовка, но и да развива чувствителност към социалната справедливост в България.

Фондацията подкрепя финансово създаването и развитието на Правния инкубатор вече втора година.
Приветствия и изказвания отправиха и Деян Данков, юрист в Асоциация Интегро, участник в пилотната програма Правен инкубатор, Деян Димитров, участник в програма Правен инкубатор II и Евгени Георгиев, съдия в Софийски градски съд, ментор в инкубатора.
Тази година се предвижда създаването и на алумни група, която да разширява дейността на инкубатора.
Ще стартира и консултативен съвет, към който безвъзмездно да участват доказани с юридически и професионални успехи адвокати, представители на организации и институции с дейност в областта на правото.
7 практикуващи адвокати и съдия от СГС са ментори на участниците. Сред тях тази година е включено и адвокатско дружество, което ще подготвя младите юристи освен в областта на правото, така и със съвети как да стартират своя практика.
Контакти с Правния инкубатор

equal_opportunities_incubator@abv.bg

Телефон за връзка: 0885 515 992 – ръководител програма и 0898 322203- координатор на Правния инкубатор, адрес на приемна: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 88, град София.