Обучение „Заедно в пъстър свят“ с учители от гимназията по текстил в София

                                                                     

От 16 до 18 октомври се проведе първото от серия обучения „Заедно в пъстър свят“ за учители от професионални училища. Обучението се проведе с 12 учители от Професионална гимназия по текстил и кожени изделия в София. 

Основната цел на обучението беше подобряване на уменията на учителите за създаване на подкрепяща учебна среда.

Обучението се проведе в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство, в рамките на програма „Младежка заетост“.