Обучение по многообразие на детски градини в община Шумен  

Силен старт на обучителния проект „Заедно в пъстър свят“ още в първите дни на новата 2022 година – учители от три детски градини в община Шумен взеха участие в шестдневно обучение за запознаване с темите за социалната справедливост, недискриминацията и ролята на приобщаващата среда и взаимодействия в детската градина за развитието и успехите на децата.

„Заедно в пъстър свят“ е проект, който цели да отвори съзнанието на участниците, чрез методите на преживяването, рефлексия и групови дискусии, относно ролята им като ранни образователи, педагози, експерти, институционални представители и др., за изравняване на неравенствата, пред които са изправени децата от уязвими общности, с фокус върху етническите малцинства.

Чрез множество групови активности, основани на преживяването, както и чрез дискусии и рефлексия, участниците в обучението от детски градини „Снежанка“, с. Ивански, „Камбанка“, с. Друмево и „Добри Люцканов“, с. Дибич, се запознаха с темите идентичност, култура, формиране на стереотипи и предразсъдъци, привилегии и дискриминация, и развиваха мотивация за положителна промяна в собствената им работа и в културата на институциите, и същността на услугите, върху които имат влияние като професионалисти.

От края на 2021 г. "Тръст за социална алтернатива" работи интензивно с детски градини в цялата страна с цел подкрепа на педагозите и на целия екип за изграждане на знания и умения за създаване на по-приобщаваща среда в занималнята (и в детската градина на институционално ниво като цяло) както чрез обучения по програмата, така и чрез последваща подкрепа за въвеждане на практики на групова рефлексия върху педагогическата практика в занималнята по модела Професионална учеща се общност. В края на инициативата очакваме да измерим ефекта както на ниво учител и среда в детската градина, така и върху децата като подобрени ранни езикови умения, социално-емоционални умения и повишена училищна готовност.

Проектът се разпространява от 2018 г.  от "Тръст за социална алтернатива". Партньор на инициативата за област Шумен е Център „Амалипе“.