Обективният журналистически разказ за малцинствата има силата да сближава хората

ТСА заедно с Гьоте-институт България и Медийната програма Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“ проведе между културен журналистически семинар Media Incubator.

Една от целите бе да обогати диалога между хора с интерес към журналистиката, студенти по журналистика и други науки, с утвърдени лектори и професионалисти в сферата. Те изследваха заедно различните аспекти на журналистическата професия и потърсиха пътища за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост. Проектът имаше за цел не само да запознае участниците с различни аспекти на журналистиката, но и да насърчи репортерите да отразяват с по-голямо разбиране темите, свързани с малцинствата.

Сред основите теми на обучението бяха: медийна етика и тенденции в медийното отразяване на малцинствата, разказвателни техники, проверка на факти, предприемачество в журналистиката, медийно право и разследваща журналистика.

Деница Сергеева от Гьоте институт и Добрина Трифонова от фондация Конрад Аденауер осигуриха разнообразна програма с различни лектори, което съответстваше и разнообразните участници с различни професии и интереси в журналистиката.

Диян Донков запозна участниците с две изследвания на „Асоциация Интегро“ за тенденциите в печата и електронните медии при отразяването на ромите. Диян е млад юрист от програмата „Правен инкубатор“, финансиран от ТСА и изпълнявана от СНЦ „Инициатива за равни възможности“. Валери Леков разказа за своя професионален път в журналистиката и сподели някои техники за разказване на житейски истории. Валери е журналист в програма „Христо Ботев“ на БНР и регионален координатор на регион Югозападен по проекта „Всеки ученик  може да бъде отличнички – 2“, финансиран от ТСА и изпълняван от ЦМДТ „Амалипе“. Сред другите лектори бяха Ангел Петров - редактор международни новини в "Дневник", Асма Абиди – журналист на свободна практика и кореспондент за DW, д-р Кристина Баксанова – главен редактор на международните новини на bТВ, д-р Цветелина Соколова – журналист в “Медиапул“, Панайот Стефанов – издател на списание „Нула32“, Емил Георгиев, адвокат („Регюлиджънс“) и Димитър Стоянов – журналист от „Биволь“.

Семинарът беше открит от Кристоф Айххорн – посланик на Федерална република Германия за България, Марина Лудеман - Директор на Гьоте-институт България, Хендрик Зитих – Директор на Медийна програма Югоизточна Европа във фондация „Конрад Аденауер" и Огнян Исаев – Директор програма „Образователни възможности и постижения“ в ТСА.

“Темата за интеграцията на малцинствата е изключително важна за всички общности в Европа. Затова в медиите трябва да работят представители и на малцинствените групи“, каза посланик Айххорн.

„В Германия име опит, който можем да споделим за включването на представители на малцинствата като професионалисти в медиите“, сподели г-н Зитих.

„Ние имаме ангажимент към малцинствата. Нашата работа ще продължи и в бъдеще“, подчерта г-жа Лудеман.

„ТСА подкрепя различни инициативи за намаляване бедността и преодоляването на пропуските в образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите общности. Фокусът ни е върху ромите, две трети от които живеят в бедност. Ние се стремим да осигурим равен шанс на всеки, защото вярваме, че всеки ще бъде отговорен, ако има равен шанс за развитие. За нас е важно предизвикателствата, щастливите моменти на успех, научените уроци, ценностите, културата и целият път на хората и общностите, които подкрепяме, да стигат до читателите, слушателите и зрителите, които не ги познават в един сближаващ вид през вестника, радиото, телевизията, блога, влога и т.н. Защото колкото повече се сближаваме, толкова повече се опознаваме. А когато се познаваме, доверието ще расте в градежа на общо бъдеще в България. Вярвам, че всеки от Вас ще вземе нещо за себе си от тази среща, но и ще даде нещо от себе си на другите“, с тези думи се обърна Огнян Исаев към участниците.

От ТСА вярваме, че професионалните стандарти са задължителна съставка за всеки медиен продукт, а етичните норми не трябва да отживяват с времето, защото те запазват хуманността в журналистическата. Подхождането с нужните уважение и разбиране към достойнството на човека, културата му и социалното му положение са неделима част от журналистическата работа.

Интереса на обществото и интересното за обществото са два различни свята. В журналистическия текст не е достатъчно да има различни гледни точки, а различни по съдържание гледни точки. Винаги е приятно да се разказват историите така, че да предизвикат критично любопитство, емпатия и градивна ангажираност у читателя, слушателя и зрителя – без да се накърнят или засрамят героите или да предизвикат ненавист.

Причините за социалните промени – положителни или негативни, винаги са комплексни и е почти невъзможно категорично да се посочат един или два фактора като основни, защото няма да е вярно.

Във всеки журналистически текст има ценности. Всяко заглавие и послание са субективна дефиниция на ситуацията. Хората сме подвластни на емоции и това е нормални. Емоциите, обаче, не трябва да взимат връх над фактите. Фактите, обаче, са също комплексни – подборът им показва както стремежа към обективност, така и позицията по отношение на ситуацията, историята или личността на главния герой.

Гьоте институт България осигури дизайнерска маска за всеки участник, а самите маски за изработени от жени с ниски доходи от Пловдив по проект на Национален алианс за работа с доброволци, финансирана от ТСА в началото на пандемията.