Нараства броят на децата в детските градини през последната 1 година

На 29 септември представихме данни от проучването ни върху ефекта от въведените преди една година законови промени, с които общините получиха допълнително финансиране, за да покрият напълно или частично таксите за детски градини.

Основният извод от проучването е, че броят на децата, които посещават детска градина през последната една година нараства.По-развитите общини могат да си позволят да дофинансират от собствените си бюджети пълно премахване на таксите за всички деца, то на общините с по-ограничени средства се налага да въведат критерии за пълно освобождаване на отделни категории деца.

Една година след приемането на мерките става ясно, че докато икономически по-развити общини могат да си позволят да дофинансират от собствените си бюджети пълно премахване на таксите за всички деца, то на общините с по-ограничени средства се налага да въведат критерии за пълно освобождаване на отделни категории деца.

Основна цел на мерките е да бъдат преодоляни всички бариери пред включването на всички деца в детска градина. Още през 2017 г. изследване на Световна банка върху проект „Готови за училище“ на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ доказа, че безплатната детска градина намалява броя на незаписаните деца с 50%, а посещаването нараства с 20%.

Посещаването на детска градина увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35%.  Нещо повече, заетостта сред лицата от ромски етнически произход, посещавали детска градина, е 40% по-висока, а доходите им са с 30% по-високи от доходите на лицата, които не са посещавали детска градина. 

Изследването на ефекта от новата политика за таксите със сигурност доказва, че повече деца биват записвани и посещават задължително предучилищното образование спрямо предходната учебна година, но ефектът би бил със сигурност още по-сериозен, ако мерките бяха фокусирани към икономически най-уязвимите деца.

 За да бъде постигнато облекчаване на финансовите предизвикателства за редовно посещаване на детска градина пред икономически най-уязвимите родители, е нужно цялостно субсидиране на таксите чрез бюджета. За да се въведе поетапно такъв подход, може да се пристъпи таргетирано – например общините с най-високи нива на детска бедност да получат ресурс за пълно покриване на таксите за всички възрастови групи, докато останалите общини получат ресурс за частично покриване на таксите, както е сега.
Експертите препоръчват също да се обърне внимание на причините за нередовното присъствие на децата, особено през зимните месеци – проблем в много общини, особено в малките населени места и в села извън общинския център.

Трябва да се изготвят и национални стандарти за разкриването на услуги за ранно образование в национален мащаб и потребностите да се приоритизират. Това ще помогне да се намери баланс между нуждите там, където няма проблеми със записването на децата, но броят им в групите е голям, и в други населени места и градски центрове, в които има недостиг на детски градини. С подобни национални стандарти следва да се въведе норматив за максимално разстояние от населеното място до детската градина.