Студенти доброволци обясняват как храната влияе на здравето на децата и младежите

                                   

„Здравословно хранене сред подрастващи и младежи“. Инициативата се проведе на 18 август в кв. "Хумата" в гр. Лом по идея на студенти по медицина от ромски произход, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Проектът се реализира от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на инициативата е да се сподели добрият пример и да се предостави повече информация за необходимостта от здравословно хранене сред децата, което е критично за техното развитие и растеж.

Правилният избор на хранене, физическата активност, формират навици за цял живот, но са и превантивната стратегия за намаляване на риска от хронични неинфекциозни заболявания.

В рамките на проекта през месец август ще се проведат общо три доброволчески инициативи в Бяла Слатина, Лом и Сливен. Първата беше организирана на тема „Наркотици – вредата за здравето от използването им и последствията при привикването" в Бяла Слатина, където се включиха 15 младежи на възраст между 13 и 18 г.