Конгресмени се запознаха с работата на ТСА в Дупница

35 американци от Камарата на представителите на САЩ бяха на специална визита у нас и по време на своя престой те имаха възможността да посетят град Дупница.

Конгресмените, които са част от законодателния орган на САЩ проявиха интерес да се запознаят с една от програмните области на фондация "Тръст за социална алтернатива" - "Жилищни условия и регулация".  Чрез нея ние от ТСА полагаме усилия да бъдат подобрени жилищните условия в ромски квартали без регулация в страната.

Заедно с екип на фондацията, Сара Перин, изп.дир. на ТСА и Мария Методиева и Димитър Лазаров, конгресмените успяха да се запознаят с напредъка по програмата. В Дупница съвмество с усилията на общинската администрация, ТСА успя да урегулира до този момент 110 дка земя, като беше изготвен нов Подробен устройствен план (ПУП) на терена.

Втората стъпка, която предстои е 150 ромски семейства да имат възможността да купят земя и да построят своя нов дом.

В качеството си на представители на законодателната власт в САЩ, ТСА сподели с конгресмените своя опит и предложения за необходими законови промени, за да се подобрят жилищните условия в подобни квартали в цялата страна.