Обмяна на опит на обучителите по проект "Заедно в пъстър свят"

Обучители по проекта „Заедно в пъстър свят“ обменят опит и успешни практики днес и утре на семинар в Банкя.

Идеята е да споделят най-успешните примери, но и предизвикателствата, с които са се сблъскали по време на проведените обучения през пролетта. 

В рамките на три месеца ТСА организира 12 обучения по проект „Заедно в пъстър свят“ на тема как образователната среда и класната стая да станат по-приветливи и включващи за децата, без значение техния етнически произход. Обученията се организираха в Луковит, Севлиево, Търговище, Шумен, Пещера, Пловдив и Средец. В тях взеха участие 280 души, основно учители и родители, но също така и представители и експерти от местните общински администрации и социални институции.

Целта на проекта „Заедно в пъстър свят“ е да бъдат създадени по-справедливи и равнопоставени общества. А по време на самите обучения учителите имат възможността да развият онази чувствителност към многообразието, толерантността и стереотипите чрез практически задачи и упражнения. Участниците споделят лични преживявания, на базата на които надграждат своя опит.

Обучителният проект „Заедно в пъстър свят“ е разработен и въведен у нас от ТСА по едноименната програма на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“. Идеята е да обучава учителите от детските градини и началните училища да направят образователната среда подкрепяща за децата от всички етноси, както на академично, така и на емоционално ниво.