Класове по кино подобряват оценките на ученици

Успешна история от село Дерманци

„Киното е нещо прекрасно“, възкликва 9-годишният Георги, „защото всички сме приятели!“ и защото „Всички работим заедно в екип“, възторжено се съгласява неговата съученичка Мелинда. И двете деца са от училище „Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит. И двете деца посещават специализирани часове в училището си, за да се учат как се прави кино. А то им помага не само да навлязат в света на изкуството, но и да развият своето въображение, своите езикови способности и с течение на времето, дори да подобрят оценките и резултатите си и по останалите предмети.

Даниел Симеонов, ръководител на училищните киноателиета за деца от 1 до 4 клас и учител в училището, споделя, че тъй като българската образователна система до голяма степен набляга на индивидуализма, често учениците се затрудняват да работят в екип. Киното, обаче им помага, то се гради върху сътрудничество.  Макар първоначално всички деца да искат да получат задачата на актьор или актриса, скоро осъзнават, че ако няма кой да отговаря за звука, например, няма да има филм изобщо. Децата осъзнават, че всяка роля в процеса е важна. Те осъзнават, че трябва да разчитат един на друг. Наред с няколко впечатляващи късометражни игрални и анимационни филми, разработени и заснети от децата, провеждането на съвместни (смесени) класове за първи път е още един ценен продукт на заниманията по кино в Дерманци. Самият процес вълнува учениците и ги преобразява.

Киноателиетата, в сътрудничество между “Арте Урбана Колектив” и ръководството на училището, предоставиха рядка възможност за деца извън големите градове да се потопят в свят на художествено изразяване. Семинарите, по време на които се провеждата ателиетата, бяха естествена прогресия от дейности, извършени през последните три години, през които Даниел, завършил филмова режисура, световно кино и педагогика, сътрудничи на два проекта, координирани от Арте Урбана Колектив - CinEd и „Киното, сто години младост“. Той работи с ученици от 6 и 7 клас в създаването на два късометражни филма и ги популяризират чрез участия във фестивали на изкуствата в България и в чужбина.

С финансовата подкрепа на фондация “Тръст за социална алтернатива” (ТСА), през учебната 2019-2020 г., “Арте Урбана Колектив” за първи път предложи целодневен семинар за ученици от начален клас на „Неофит Рилски“. Проектът беше част от по-широка инициатива на ТСА за откриването и подкрепата на обещаващи подходи за развиване на социално-емоционалните умения на малки деца в неравностойно положение, с акцент върху ромите. ТСА инвестира в тези области, защото ранното изучаване на български език и добрите социално-емоционални умения на малките деца са ключова предпоставка за равнопоставеността им в живота. Тези умения оказват влияние върху успешното развитие на когнитивните процеси и емоционалните способности като постоянство в постигането на целите, способност за разбиране, изразяване и управление на собствените чувства, разбиране на чувствата на другите хора и създаване на качествени взаимоотношения с тях. Децата от ромски етнос, обаче, по-често от останалите деца посещават детска градина само за задължителните години и/или в полудневни групи.

В резултат на това, децата, които имат най-голяма нужда от ранен старт на обучението, често имат най-малко време за езикова адаптация и социализация в детската градина. Ето защо е важно да бъдат разработвани и въвеждани висококачествени методики за ранно изучаване на български език и развитие на социално-емоционални умения, които да подкрепят равния шанс, за да имат децата по-високи постижения на по-късен етап.

С 2200 жители, Дерманци е най-голямото село в общината. Повечето деца, които посещават училище „Неофит Рилски“, идват от семейства в неравностойно положение, като 60% от родителите са с по-ниско от средно образование, а една трета от учениците, живеят в домакинства, в които и двамата родители са безработни.

Даниел споделя, че по време на редовните класове учениците са склонни да формират групи помежду си много рано, с малко взаимодействие между добре представящите се ученици и затруднените деца. Кинематографските работилници успяват да преодолеят това предизвикателство: всеки ученик избира роля, която отговаря на неговите силни страни, което не само повишава самочувствието, но позволява на останалите ученици да разпознаят и оценят новите роли и таланти на своите връстници. Отношенията между децата се развиват, което увеличава мотивацията им да ходят на училище и в следствие, да учат.

Ралица Асенова, съосновател на “Арте Урбана Колектив” и ръководител на проекти, обяснява, че себеизразяването и изграждането на самоувереност подсилват развитието на умения за работа в екип: „Когато познаваш себе си и можеш да се изразиш индивидуално, е много по-лесно да работиш в екип." В среда на сътрудничество индивидуалното изразяване се насърчава и цени.

Даниел си спомня за тих ученик от трети клас, който изостава академично от своите съученици. Оказва се, че момчето е много талантливо в това да съчинява истории. Той дори е избран за главен герой в един от филмите, създадени от учениците. Той се представя невероятно пред камерите; природен талант, който въплъщава отлично своя герой. „В началото той беше до някаква степен аутсайдер, четеше трудно, но се преобрази напълно по време на кинообразованието“, спомня си Даниел. В течение на времето, друг учител в училището споделя с Даниел, че ученикът се е отворил много повече и става много добър по математика и български.

Общо 107 деца от 1 до 4 клас взимат участие в работилници по кинематография и заедно създават шест красиви игрални филма и 28 невероятни анимации. За съжаление, кризата с Ковид вируса попречи на децата да участват в национални и международни фестивали на изкуствата, както бе планирано първоначално. Вместо това, в края на работилницата учениците проведоха малка откриваща вечер в селото с родителите и семействата си.

Проектът убеди училищните власти, че филмовото образование е ценно, защото позволява на всички ученици да напреднат, независимо от техния произход, учи ги на важни житейски умения и открива за тях красотата на изкуството. Наскоро училището получава статут „иновативно училище“ от Министерство на образованието и науката. С началото на учебната 2020-2021 година, учениците в 4 клас изучават „Кино“ като част от учебната програма. Проектът в с. Дерманци, подкрепен от ТСА, проправи път към тази цел – чрез доказване на въздействието и спечелване на подкрепата на всички заинтересовани страни; чрез предоставяне на възможност за изготвяне, тестване и адаптиране на съответната учебна програма; както и чрез оборудване на училището с необходимата за заниманията по кинематография висококачествена техника. Проектът също така демонстрира ползите от участието в художествени дейности за учениците в ранна възраст, в потвърждение на широките научни доказателства, че художествените дейности подпомагат социално-емоционалното развитие на децата.