Кандидатствайте за стипендия за обучение в Българско училище за политика „Димитър Паница“

За какво е стипендията? Обучение в Националната програма „Управленски умения“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Програмата развива умения за комуникация, лидерство, организация, дава знания за местните, националните и международните политики.

С кого ще се обучавате? Заедно с представители на местната и националната власт, на бизнеса, съдебната система, на професионални и неправителствени организации.

От кого ще бъдете обучавани? Експерти, действащи политици, утвърдени лидери, университетски преподаватели.

Условия за кандидатстване:

  • да заемате водеща позиция в гражданска организация с обществен авторитет и  влияние в страната/областта/региона;
  • да имате минимум 5 г. професионален опит;
  • да работите за хора от уязвими общности и групи;
  • да НЕ представлявате търговски дружества, бизнес организации и/или клонове и представителства на чуждестранни фирми и чуждестранни и международни организации;
  • да НЕ сте член на политическа партия;
  • да НЕ получавате финансиране от друга организация за участието си в Програмата.

Подробности за Националната програма „Управленски умения“  на Българското училище за политика можете да видите тук: https://schoolofpolitics.org/2010/11/26/info-nacionalna-programa/

Българско училище за политика „Димитър Паница“ вече 20 години обучава политическите и гражданските лидери на България в Националната си програма „Управленски умения“. За тези десетилетия над 800 лидери на България са завършили успешно Програмата. Сред  тях са министри, евродепутати и депутати в българския парламент, представители на съда, прокуратурата, бизнеса, неправителствени и професионални организации.

Начин за кандидатстване: Чрез онлайн номинационната форма - https://schoolofpolitics.org/nomination-form

Краен срок за кандидатстване: Документи за кандидатстване за стипендии се приемат до 10.12.2022 г.