Как патронажната ни услуга се вписа сред новостите на общественото здраве

Доклад за патронажната ни услуга ЗЗБЗБ беше представен от доц. Красимира Костадинова /Национален център за обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ на юбилейната научна конференция с международно участие „Нови подходи в общественото здраве и здравната политика“, организирана от Медицински университет – Плевен в края на 2020 г.

Научният труд „Роля на патронажната грижа в политиките за подобряване на майчиното и детско здраве“ цели да подчертае ефективността на патронажната грижа за бременни жени и деца под 3-годишна възраст при целева група от уязвими общности, както и да наблегне на необходимостта от такава услуга на национално ниво.

Докладът посочва, че наред с подобрените здравни показатели при бременните жени и бебетата, са отчетени и други позитивни промени в отношението към собственото здраве, раждането и отглеждането на дете, изграждането на доверие към здравната помощ.

Важен акцент  е ползата от работата на семейните сестри в условията на COVID-19  - възможността за регулярен достъп до  медицински специалисти за уязвими групи в критичния контекст на пандемията.

Целият сборник с доклади може да бъде изтеглен на: http://www.mu-pleven.bg/