Как да бъдат урегулирани повече ромски квартали?

Проведохме първото от серията обучения за общински служители и представители на ромската общност в страната по линия на проекта ни „Градоустройство - печелим всички“. Предстоят още 5 подобни обучения, които в рамките на 3 месеца ще обхванат 30 общини в страната.

По време на тридневните обучения представители на местната общинска администрация от различни общини и на ромската общност участват заедно в споделянето на добри примери как да се подобри жилищната и градската инфраструктура. Целта е да се разгледат в детайли примерите и опитът на фондация „Тръст за социална алтернатива“ в процеса на урегулиране и узаконяване на ромски жилища в градовете Кюстендил и Дупница. Фондацията винаги се е стремяла към постигането на един общ подход с местните власти към равнопоставеност, така че хората от уязвими групи да имат шанса да получат равен достъп до по-добри жилищни условия.

В периода 6-9 април в обучението във Враца се включиха представители от Северозападна България от Белоградчик, Берковица, Монтана, Лом, Видин и Дунавци.

Лектори бяха юристи, архитект и други експерти в сферата на жилищната регулация. Александър Кашъмов, Даниела Михайлова,Кирил Илиев, Венета Златинова, Албена Бонева, Марияна Георгиева, Юксел Яшаров и Петя Зейнелова запознаха участниците с националното законодателство относно казусите с незаконното строителство, както и всички промени засягащи презназначението на дадена територия, включително практиката да се сменя предназначението на земеделска земя в неземеделска и процедурата по продажба на общински имоти.

В дискусията се включи и Цонко Цонев, който сподели добрите практики от своя опит и мандат като кмет на Каварна.

По време на обучението бяха представени иинтересни данни и обобщение от страната за незаконните постройки и случаите на принудително събаряне. Извън лекциите, участниците бяха включени и в още едно обучение по многообразие, по друг проект на ТСА, чията цел е участниците да бъдат по-отворени и по-подготвени при работа в различна социална, етническа и разнообразна културна среда.

В обучението беше включена и трета група представители на ромската общност от Луковит, Мездра и Павликени, които взеха участие в курс по овластяване – дългосрочната му цел е да бъдат създадени общностни съвети на различни места в страната, които да управляват процеса на регулация в ромски квартали.