Интервю с акад. проф. Екатерина Титянова

Екатерина Титянова e български учен, професор по неврология, доктор на медицинските  науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата, академик на Обществената академия за наука, образование, наука и академик на Сръбската кралска академия. Ръководител е на Клиника „Функционална диагностика на нервната система“ във Военномедицинска академия – София. Основател е на дисиплината „Нервни болести“ и основоположник и дългогодишен ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Външен експерт е на Министерството на здравеопазването, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерски съвет и Националната здравноосигурителна каса. Автор и съавтор е над 500 научни труда, част от които са международно цитирани. Представител е за България в европейски и световни научни организации и е външен експерт по проекти на Европейската комисия. Учредител и председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и е създател на Българска школа по невросонология. Член е на национални и международни научни организации и фондации. Носител е на голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в науката и на други престижни национални и международни награди. Национален координатор е на програмите за следдимпломно обучение на Световната федерация по неврология за България.

Подкрепяте ли прилагането на програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ) на национално ниво? Защо?

Да, убедено я подкрепям. В условията на нарастващ негативен прираст на българското население тази програма дава възможност на млади бъдещи майки, които са в икономическо неравностойно положение, да бъдат пълноценни родители. Чрез нея те получават реална подкрепа на терен, индивидуално съобразена с нуждите им грижа, натрупват първичен опит, нови знания и умения за правилно отглеждане на своето първо дете и формират отговорност към неговото бъдеще.

Защо би било важно ЗЗБЗБ да се прилага и финансира като услуга за цялата страна?

В цялата страна има млади хора, които изпитват сериозни икономически трудности за своето собствено оцеляване. Част от тях са непълнолетни, неучащи или учащи се, а други – без регулярни доходи. Често семействата им са също с финансов дефицит или разпаднали се. Същевременно, част от тези млади момичета забременяват независимо от възрастта и икономическия си статус и поради липса на средства мислят да прекъснат бременността си. Предлагането на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ като финансова услуга за цялата страна вярвам, че ще допринесе за повишаване на раждаемостта и увеличи шанса на бебетата да бъдат отглеждани от собствените им родители.

Защо Министерството на здравеопазването трябва да инвестира в по-доброто здраве на най-бедните млади майки и техните деца?

Подобна инвестиция би намалила значително заболеваемостта сред майките и децата чрез своевременна профилактика и адекватно лечение на възникнали здравни проблеми сред тях. Акцентът трябва да бъде върху първичната профилактика, която дава най-високи перспективи в дългосрочен план за здравето на майката и децата в семейството.

Какво бихте казали на управляващите, които остават скептични или се двоумят относно подкрепата за реализирането на програма ЗЗБЗБ?

Да не се колебаят. Програмата е добра инвестиция за бъдещето на българската нация.

Смятате ли, че е необходима патронажна грижа, специално насочена към най-уязвимите семейства?

Считам, че е абсолютно необходима. Особено в началото, когато младите майки нямат никакъв опит и познание за грижите, от които се нуждаят новородените и малките деца.

Смятате ли, че Програмата е приложима в България?

Не виждам пречки тя да се реализира в цялата страна. Налице са всички предпоставки за това – има апробирана и действаща ефективна програма с ясни цели и задачи, създадена е експертна мрежа, установени са контакти с национални и местни организации и структури, програмата се подпомага от различни социални групи и неправителствени организации, патронажната грижа е вече утвърдена като услуга, а доброволчеството се налага все повече в различни сфери на обществения живот.

Какво според Вас отличава Програмата от останалите услуги в здравна и социална сфера?

Тя е алтернатива на съществуващите здравни и социални услуги в подкрепа на майчинството и ранното детско развитие. Предоставените грижи са целеви и съобразени с индивидуалните особености на всяко семейство или самотна майка, ползва се доброволчество и съфинансиране за постигане на ясен краен резултат – отглеждане на здраво бебе със здраво бъдеще.