Годишна среща на партньорите по проект "Равен шанс"

Целта на годишната среща на партньорските организации по проект "Равен шанс" е да обменят опит с оглед последната училищна година - как е протекла тя, какви са постижения, предизвикателствата, уроците, които са научили, както и новите възможности, които са се открили пред тях. 

Целта на всички организации по проекта е да допринесат за това повече деца да посещават училище, да се намали процента на отпадналите ученици от клас, както и те да повишават оценките и знанията си, и успешно да преминават матурите. 

По време на срещата бяха обсъдени всякакви теми и въпроси, свързани с планирането и отчетността на проекта на местно ниво. Също така, беше отделено и време за подобряването на финансовото администриране.