Форум „Децата имат нужда от природа и природата се нуждае от тях“

Тръста за социална алтернатива, съвместно с Фондация „За нашите деца“ и Фондация за децата в риск по света, проведе форум „Децата имат нужда от природа и природата се нуждае от тях“ – трето по ред събитие по инициатива на фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Както всяка година, целта на събитието и този път беше популяризирането сред българското общество и специалистите ни в сферата на ранно детско развитие на научни изследвания и добри международни практики, публикувани в списание "Early Childhood Matters".

Темата на тазгодишния брой са климатичните промени и отражението им върху развитието на децата, но също така и ролята на децата като дейни актьори в този процес, като това именно бе и фокусът на събитието. Последното беше проведено в затворените и открити пространства на Музейко, които послужиха не само като арена за практикуване на детско участие чрез конструиране, но и като добри модели, сами по себе си.