Фондация "Америка за България" обявява 4 конкурса на стойност 1 милион лева

Фондация „Америка за България“ стартира новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 75 000 лева. Конкурсите по програмата покриват четирите области на работа на Фондацията и са отворени за кандидати от цялата страна.

Повече информация за конкурсите и насоки за кандидатстване може да намерите тук: https://us4bg.org/bg/news

Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020 г., 17:00 часа.