Първи стъпки в работата

Ще ви срещнем с Евелина. Дейна, умна и търсеща. Дори и да пропуснем факта, че беше станала посланик на Швейцария за един ден, 20-годишното момиче има с какво още да впеталява. Отраснала в с. Галиче, в ромско семейство, факт, който никога не й е пречил, както тя самата отбелязва. Сега е студентка втора година в УНСС, специалност „Администрация и управление“.

Реших, че от рано трябва да ес ориентирам какво би ми било интересно да работя и за целта трябва отсега още да опитам повече неща, да правя стажове. Така се стигна до подкрепата и помощта на фондация „Тръст за социална алтернатива“, разказва Евелина.

Евелина е част от проекта „Първи стъпки за професионално развитие“ , чрез който фондация „Тръст за социална алтернатива“ помага на младежи до 29 години да се подготвят по-добре за пазара на труда, да могат да търсят и да намират подходяща работа и да отговорят съответно на критериите и изискванията на работодателите. По линия на проекта са включени менторска подкрепа, която и самата Евелина получава, както и курсове по английски език и компютърна грамотност. Отделно от това, компании партньори на фондацията съдействат като предлагат и обявяват свободните при тях работни или стажантски места.

Така и Евелина премина успешно през курса по английски език още миналата година.

След това реших, че е време да седна и да напиша автобиографията си и да се науча как се готви мотивационно писмо. Знаех, че това са първите стъпки към пазара и точно в тази част ми помогнаха от фондация „Тръст за социална алтернатива – научиха ме в детайли как да се представям по-добре пред околните, пред бизнеса“, допълва момичето.

Евелина решава да кандидатства за стаж в общината Бяла Слатина. Стажът е доброволен, неплатен. Преценява, че именно там иска да е първото място, защото е пряко свързано със специалността, която учи.

„Беше супер, много полезно, толкова контакти натрупах, толкова идеи. Преминах през почти всички дирекции в общината, общо прекарах 2 месеца там – бях и в счетоводството, в дирекция "Проекти и Програми", Технически отдел, Хуманитарни дейности и интеграция и други", разказва момичето и допълва, че заради Ковид пандемията обучението в университета е пострадало. „Сякаш онлайн обучението не е толкова задълбочено и точно това ме потикна да поискам да видя от първо лице какво е администрацията, просто да знам – това моето ли или не. Е, хареса ми, но разбрах, че не искам един ден да работя подобна работа“, смее се Евелина.

Но от стажа се ражда друга идея. Докато учи и наблюдава работата в общината, директорът на дирекция проекти и програми й съдейства да разработи проект за изграждане на детска площадка и футболно игрище в село Галиче. „Проектът е готов, беше ми много интересно да видя как се случва писането му. Реално, ако след време кметът прецени, че има нужното финансиране и желание, може да го осъществи“, казва още Евелина.

Стажът и увереността, която Евелина е придобила и покрай контактите с фондацията и менторската подкрепа, която е получила са й помогнали да започне да отсява нуждите и желанията си да се реализира. Един ден казва, че иска да основе и развие своя фирма, малък бизнес в сферата на земеделието – и да се върне в родното си село Галиче.