Две трети от ромските деца са дискриминирани

Проучване на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност РЕЙН Интернешънъл беше представено на 21 октомври 2022 г. в Барселона, Испания.

#EUROMACHILDREN22

Данните за България показват, че 73% от ромските деца срещат дискриминация още в много ранна детска възраст. 

Същият процент от ромските семейства с деца у нас разчитат на помощи и държавни средства, като между 40 и 45 на сто от тях живеят в лоши битови условия, без вода и санитарен възел.

Жилищните условия и липсата на финансови средства води и до още една негативна статистика - почти всяка второ ромско дете или 47% нямат 3 дневни хранения със здравословна храна.

Данните бяха представени от Фернандо Масиас и Емилия Айело от Екипа за ромски изследвания КРЕА към Университета на Барселона, които ръководят проучването. Макар в някои от изследваните 11 държави да съществуват политики за ромите, а в други да се прилагат политики за ранното детство, в нито един от случаите не се прилагат достатъчно целенасочени мерки, които да достигат конкретно до ромските деца в ранна възраст. Изследването е проведено от националните представителства на Мрежата РЕЙН в Босна и Херцеговина, България, Белгия, Хърватия, Италия, Унгария, Словакия, Словения, Кралство Нидерландия и Украйна.

В България мрежата РЕЙН се координира от Тръст за социална алтернатива. Проучването у нас е реализирано чрез анкети, фокус групи и интервюта с 50 ромски семейства с деца на възраст до 6 години и 30 експертни дълбочинни интервюта. Данните от проучването за България показват дефицити по отношение на достъпа на изследваните семейства и ромските деца на възраст до 6 години до ранно образование, здравословно хранене, сигурна и безопасна среда и отзивчиви грижи.

Повече за проучването в България и в сравнителен план очаквайте през месец декември.

Мрежата РЕЙН подкрепя усилията на специалисти и практици, работещи в полза на децата от ромска общност в 11 държави в Европа. През тази година РЕЙН празнува своя 10-годишен юбилей. 

https://reyn.eu/