Екипът на Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще в Пловдив вече подготвен за работа в мултиезична среда

Екипът от здравни медиатори и сътрудници на терен към програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ), изпълнявана от ТСА в Пловдив, премина обучение  за ефективен устен превод при домашни посещения.

Тъй като мнозина от ползвателите на патронажната услуга в Пловдив – уязвими бременни жени и майки до 22 г., говорят основно турски език, много често семейните сестри разчитат на медиаторите и теренни сътрудници за превод по време на домашните посещения. Ефективният превод и присъствието на медиаторите са от изключително значение за гладката комуникация между патронажната сестра и майката.

Еднодневното обучение беше проведено от ръководителите на програмата и професионален заклет преводач със солиден и разнообразен опит за ефективен устен превод. Участниците се включиха в редица ролеви игри и сценарии на домашни визити като получиха конкретни насоки и съвети от обучителите.

Така езиковата бариера вече няма да бъде толкова сериозен проблем за екипа на ЗЗБЗБ в Пловдив, а ролята на здравните медиатори и сътрудници на терен вече се утвърждава като един от важните елементи за адаптирането и прилагането на програмата в българския контекст.

Патронажната услуга се изпълнява в Пловдив от началото на 2019 г. в партньорство с УМБАЛ „Св. Георги“. До момента в нея са записани 60 семейства – предимно от кварталите Столипиново и Шекер махала. ТСА пилотира моделът на програмата в България от 2016 г. като другата й локация е в София в сътрудничество с Втора САГБАЛ „Шейново“.  

Можете да следите още новини на Facebook страницата на програмата тук, както и в тримесечния информационен бюлетин тук.