Доброволчество в местни ромски общности

                                                   

В рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“  през месец август 2019г. ще се проведат три доброволчески дейности, организирани от студенти – стипендианти по програма „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ в Сливен, Бяла Слатина и Лом.

Първата от тях, беседа на тема „Наркотици – вредата за здравето от използването им и  последствията при привикването“ се проведе в НУ „Христо Смирненски“ в гр. Бяла Слатина.  Повече от 15 младежи на възраст между 13-18 години се включиха в срещата, която се проведе с любезното съдействие на фондация П.У.Л.С. – Перник и ръководството на началното училище.

Проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, се изпълнява от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.