Доброто хранене - предпоставка за равен шанс в живота

В края на миналата седмица над 30 здравни, социални експерти и представители на граждански организации взеха участие в обучение на тема „Пълноценно хранене“. Обучението се проведе в изпълнение на  Лидерската обучителна програма „Съвременни теории, политики и практики на детското развитие от 0-3 г. по проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“.

Пълноценното хранене на бременната жена и кърмеща майка е от ключово значение за пълноценното развитие на детето, особено през първите 1000 дни от живота му.

По време на обучението се представи важността на изключителното кърмене и нуждата от подкрепа на майката за насърчаване на кърменето. Данните сочат, че има драстичен спад на кърмещите майки след изписване от родилен дом: едва 18 % от тях продължават да кърмят детето месец след сизписването им.  Обсъдиха се препоръки как и кога трябва да се въведат захранващи храни и  последващо пълноценно хранене на детето. 

Участниците се обединиха около разбиране за важността на пъноценното хранене и нуждата от съвместна работа между институциите и гражданските организации, така че  да се гарантира подкрепа за пълноценното хранене на всяка жена и дете, особено на тези, които живеят в бедност.

Обмениха се конкретни идеи и препоръки за подобряване на достъпа до услуги в подкрепа на родителите – например, училищата за родители, услугите в общността. Бе изведена и нуждата от информационни кампании за повишаване на родителската информираност относно важността на пълноценното хранене и насърчаване на ползване на услуги.