Девети консултативен съвет към патронажната ни услуга

На 30.11.2022 г. се проведе деветата среща на Националния консултативен съвет към патронажната ни услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, като домакин на събитието отново беше Министерство на здравеопазването.

На заседанието беше представен напредъкът през последните шест месеца, включително работата на екипите на терен и участията на централния екип в международни конференции за ранно детско развитие.

Петя Зейнелова, експерт дизайн и анализ в "Тръст за социална алтернатива", представи заключителния доклад от изследването за приложимостта и приемливостта на патронажната ни услуга в България, изготвено от Институт „Отворено общество“, с изследователски екип Ралица Димитрова и доц. Алексей Пампоров. Заключенията на доклада обобщават оценките на редица показатели и сочат, че програмата е подходяща за българския контекст.

Фокус на последвалата дискусия беше устойчивостта на услугата и възможностите за нейното дългосрочно изпълнение от страна на държавата. Беше подчертано, че интегрирането ѝ е от спешен характер, тъй като настоящото ѝ финансиране изтича преди края на 2023 г. В дискусията се включиха представители на Министерство на труда и социалната политика,  Държавна агенция за закрила на детето, като от здравните институции единствен представител беше Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) в лицето на доц. Красимира Костадинова, която за пореден път изрази силна подкрепа за програмата и бъдещото ѝ национално разпространение. За „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ позитивно се изказаха и университетски преподаватели, представители на редица професионални организации, сред които Алианса на българските акушерки, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Национална мрежа за децата, и други.

Повечето предложения за осигуряването на устойчивост бяха свързани с интегрирането в българската здравна система. Предложение дойде от д-р Таня Андреева за реализирането на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ през самостоятелни практики на акушерки и медицински сестри, които да получават финансиране през НЗОК. Други възможности бяха идентифицирани за финансирането през Стратегията за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа (2021-2030), която предстои да бъде публикувана в близкото бъдеще, както и през Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021-2030), в която патронажната грижа е изрично упомената като основен подход в работата на Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ) из страната.

На екипа на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ предстои да инициира среща със служебния министър на здравеопазването Д-р Асен Меджидиев, на която предложенията от Съвета за интегрирането на услугата да бъдат обсъдени и да се планират следващи стъпки.