Детски учители участват в обсъждане на проекта за Национална рамка за качество на ранното образование

Колкото повече деца посещават детски градини и имат достъп до качествени образователни услуги още в ранна възраст, толкова по-голяма част от тях имат шанс за по-добри условия на развитие и бъдещи академични постижения.

Това послание и ценност стои в основата на Европейската рамка за качество, приета с Препоръка на Съвета на Европейския съюз, която още през 2019 г. фондация „Тръст за социална алтернатива“ пилотно представи пред учители от 8 детски градини в общините София, Луковит, Мездра и Търговище в партньорство с Фондация за децата в риск по света – България и 4 неправителствени организации в страната.

Европейската рамка за качество формулира основни  насоки и препоръки към политиките на държавите-членки на ЕС по темите достъп, персонал, учебна програма, наблюдение и оценка, и управление и финансиране на ранното образование и грижа.

През 2021 г.  България започна да разработва проект на Национална рамка за качество в изпълнение на европейска препоръка. Фондация „Тръст за социална алтернатима“ подкрепя представянето на проекта на Национална рамка в 5 локации в страната в общините Луковит, Мездра и Търговище чрез включване на специалистите, участвали в пилотната инициатива на ТСА от 2019 г.

Въвеждането на Национална рамка за качество в България има потенциал да повиши качеството на достъпа, подготовката на персонала, учебната програма, процесите на наблюдение и оценка, и управлението и финансирането на ранното образование и грижа, което ще повлияе на развитието и резултатите на над 200 хиляди деца, които посещават детските ясли и градини в България.